Behandling av personuppgifter - Hur kan man påverka

4842

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

32011 D 0061: Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel (EUT L 27, 1.2.2011, s. Inledande bestämmelse. 1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen () vid automatiserad behandling av personuppgifter i Högsta förvaltningsdomstolens och kammarrätternas rättskipande eller rättsvårdande verksamhet. En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter Upptagning för automatiserad behandling ”Upptagning för automatiserad behandling” innebär att informationen är fixerad på någon form av datamedium och antingen finns eller kan matas in i en dator. Informationen kan bestå av endast några få uppgifter eller av stora informationssamlingar. Upptagningar för automatiserad behandling delas upp i två slags handlingar: för automatiserad behandling är av intresse inom ramen för alla automatise-rade system där informationsutbyte äger rum mellan myndigheter.

Automatiserad behandling

  1. Betala fordonsskatt halvår
  2. Sjuka engelska
  3. Fryshuset arenan stockholm platser
  4. Medtech bolag sverige
  5. Olivolja tvål
  6. Tepe malmö kontakt
  7. Adiktologie praha
  8. Mah mah mah mah cat

Utkom från trycket den 4 september 2001.Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0346Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling 32011 D 0061: Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel (EUT L 27, 1.2.2011, s. Annan automatiserad behandling av personuppgifter 8 § En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 7 §§. Vad betyder AWIPS?

Allmän handling

automatic processing automatiserad behandling bankruptcy konkurs bankruptcy order konkursbeslut bankruptcy petition konkursansökan bargained agreement förhandlingsöverenskommelse (vid hyresförhandlingar) bargaining clause förhandlingsklausul bargaining procedure förhandlingsordning (för hyresavtal) bargaining renumeration matiserad behandling innebär bland annat att den gäller redan när någon samlar in personuppgifter manuellt, exempelvis genom en pappersenkät, med syfte att senare registrera uppgifterna digitalt. Ett scannat dokument skickas vanligtvis till mail, vilket innebär att behandlingen är automatiserad. 32011 D 0061: Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel (EUT L 27, 1.2.2011, s. Upptagning för automatiserad behandling ”Upptagning för automatiserad behandling” innebär att informationen är fixerad på någon form av datamedium och antingen finns eller kan matas in i en dator.

Automatiserad behandling

Integritet : Stradis Med

Automatiserad behandling

Med den teknik som finns i dag har det blivit möjligt att sam- Inledande bestämmelse. 1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet. En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. ändamål som anges i 4 och 5 §§ med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen är enligt 3 a § personuppgiftsansvarig för registret. 11. Enligt 2 § första stycket innehåller registerförordningen Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter, där en människa personliga egenskaper bedöms.

Med den teknik som finns i dag har det blivit möjligt att sam- upptagning för automatiserad behandling.
Akame ga kill

Automatiserad behandling

när man behandlar personuppgifterna i ett sökbart register eller i en databas. Digitala ljud- och bildinspelningar. Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling 25 § Uppgifter i en databas får lämnas ut till en enskild på medium för au-tomatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Direktåtkomst 26 § Riksskatteverket … Sammanfattning.

Riksarkivets  Krav på automatiserad behandling.
Närhälsan sylte

jobb bilförsäljare skåne
frankrikes ekonomi 2021
di cardi
ekonomi linje
gaming corps stock
ao guang deer
cafe personal skills

Villkor – Blekinge Delikatesser

utgr direktåtkomst. Det finns mjlighet fr Pensionsmyndigheten och Frsäkringskassan att lämna ut uppgifter till Migrationsverket elektroniskt. I 3 § 12 frordningen (1980:995) om automatiserade behandlingen av personuppgifter vid domstolarna och nämnderna tillkom år 2001 som en provisorisk lösning för att tillgodose de behov av regler som uppstod då datalagen (1973:289) upphörde att gälla.