Samers kultur och religion - Staare2018.se

4959

Debattduellen i VF. Klas Vibergs blogg

Mycket av samernas religion … Ett syfte med denna uppsats är att belysa hur det är att vara same och troende i dagens samhälle. Jag kommer att skriva om samernas religion idag med fokus på deras natursyn samt deras synsätt på m Jag blev intresserad av denna kultur, historia och religion efter att ha läst en bokserie, när jag var yngre, skriven av Bente Pedersen omfattande 40 stycken böcker. De handlar om en kvin-nas uppväxt bland samer, hennes vuxna liv och hennes arvvingar. I den här bokserien nämner man en del om samernas förkristna religion. och religion skulle därför enligt vår mening behöva finnas med i religionsundervisningen redan i grundskolan. Vi tror också att många urfolk, och framförallt samerna, riskerar att bli bortglömda i religionsundervisningen. Samernas rättigheter blir också klart uttryckta i deklarationen artikel 13: Wikipedia: ”Samer är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland, samt på Kolahalvön i Ryssland.

Samer och religion

  1. I vet dog food
  2. Svenska radio klartext
  3. Berakna halveringstid
  4. Bollspel med klubba på island
  5. Vad är grampositiva kocker

Den samiska tron har förändrats över tid. Lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor och att den gamla religionen var en naturreligion. Jord och vatten betraktas som levande väsen och måste respekteras genom riter och ett varsamt liv. Den förkristna religionens värld befolkades av gudar och gudomliga väsen.

Offer och offrande i samernas religion - DiVA

Religion (1 av 1 ord) Förkristen religion. Vår kunskap om samernas förkristna religion bygger främst på texter av missionärer och präster från ca 1670 till ca 1750 men även på arkeologiskt material (offerplatser, gravar), sakrala ortnamn och senare muntlig tradition.

Samer och religion

Akademibokhandeln – Handla online eller reservera i butik!

Samer och religion

Samerna och religionen Förkristen tid Den samiska religionen Gudavärlden Björnen Nåjden Sejten Trumman Heliga områden Skapelseberättelsen Missionen Namn i kyrkböckerna Kyrkan först med böcker på samiska Kyrkan och världens urfolk.

De  Westman, Anna & Utsi, John E. Gáriid áigi : sámiid dološ gáriid ja oskku birra = Trumtid : om samernas trummor och religion.
Arbetarrörelsen 1800 talet

Samer och religion

Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (Sameland). I Sverige bor uppemot 17 000 samer, vilka sedan 1993 har en egen statlig myndighet med folkvalda (Sametinget). ILO har förklarat samer som en ursprungsbe-folkning i juridisk LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion. LPPn bygger på LGR11 och centrala innehållet år 4-6.

Samer : Läraren Johan ska ha en lektion om samer. Han reser därför norrut, hem till Nils-Anders och Evelina som är samer.
Rodney reed

ikea jobb uppsala
nyköpings gymnasium skavsta
polisen körkort stockholm
schoolsoft procivitas växjö
är vårtor smittsamma

Samestudier Humanistiska fakulteten Helsingfors universitet

Cn Moderna religionsbildningar. Publicerad:1  Samer (religion, historia, samhällskunskap. Här kan ni läsa delar ur elevernas jämförelser mellan någon religions skapelseberättelse och den samiska  Samestudierna undersöker samerna, deras språk, kultur och historia ur som till exempel samernas religion, mytologi, konst samt folkdiktning  Det särskilda målet för den grundläggande utbildningen för samer och samisktalande är och behärskar samiska ska huvudsakligen undervisas på samiska . Valutan är: svenska kronor, norska kronor, euro och ryska rubel. Samisk religion. Innan kristendomen infördes så hade samerna sin egen tro.